colportage

Wat valt er nou allemaal precies onder colportage?

En aan welke regels moeten colporteurs zich houden?

Deze vragen zijn afgelopen jaren steeds relevanter geworden. Sinds oktober 2009 is namelijk het bel-me-niet register opgericht. Al binnen enkele maanden schreven zo’n 4,5 miljoen mensen zich hiervoor in. Hierdoor is de telecomsector kleiner geworden.

Het gevolg?

Bedrijven gingen op zoek naar andere verkoopkanalen. Populairder werd verkoop op het internet, straatwerving en colportage, Oftewel verkoop aan de deur.

De meningen over colportage zijn verdeeld.

Veel mensen vinden het geen probleem en staan colporteurs netjes te woord. Anderen vinden het inbreuk op hun privacy. Volgens de consumenten autoriteit krijgt 1 op de 5 Nederlanders jaarlijks te maken met agressieve of misleidende colportage.

Met de opkomst van colportage kwamen ook meer regels. Dit is om mensen aan de deur te beschermen tegen misleiding of andere zaken. In dit artikel zijn de meest relevante punten omtrent dit onderwerp uitgewerkt om mensen een beter beeld te geven over colportage.

In dit artikel:

 1. Wat is colportage nou precies, vallen collectes hier bijvoorbeeld onder?
 2. Regels omtrent verkoop aan de deur
 3. Op welke tijden mogen colporteurs, collectes of verkopers aanbellen?
 4. Aan welke regels moeten collectes zich houden?
 5. Aan welke regels moeten donateurs zich houden?

Wat is colportage nou precies?

Oorspronkelijk houdt colportage verkoop aan de deur in (in België wordt hiervoor vaak de term ‘leuren’ gebruikt). Tegenwoordig betekent colportage volgens de wet verkoop buiten de verkoopruimte. Verkoop aan de deur valt hier dus nog steeds onder, maar de term is veel-omvattender geworden.

Let op: De wettelijke voorwaarden voor wat wel en niet onder verkoop buiten de verkoopruimte valt, zijn sinds 13 juni 2014 vastgesteld. Voor aankopen uit de periode daarvoor gelden andere richtlijnen.

Officieel is er pas sprake van colportage bij bedragen boven de € 50,00. De verkoper mag echter niet het bedrag verspreiden waardoor deze onder de 50 euro komt.

Enkele voorbeelden zijn:

 1. Iemand vraagt aan de deur of uw een nieuw energie abonnement wilt.
 2. U bent bij een verkoopdemonstratie bij een kennis thuis
 3. Tijdens een busreis worden spullen aangeboden.
 4. In een restaurant worden spullen verkocht.
 5. Een ondernemer spreekt u aan op straat.

Er zijn ook uitzonderingen. Hierbij is er géén sprake van verkoop buiten de verkoopruimte. Deze zijn als volgt:

 1. Verkoop van ‘pakketreizen’, reizen waarbij vervoer en bijvoorbeeld overnachting is inbegrepen.
 2. Deur-aan-deur verkoop van verzekeringen.
 3. Passagiersvervoer zoals het OV en taxi’s.
 4. Gokactiviteiten, waaronder loterijen.
 5. Verkoop op een beurs of markt.
 6. Verkoop van voedselwaren.
 7. Verkoop van vastgoed.

Ook verkoop via internet en de telefoon valt niet onder verkoop buiten de verkoopruimte. Dit valt onder verkoop op afstand.

Waarom is dit relevant?

De condities voor verkoop buiten de deur zijn belangrijk. Waarom? Omdat er bij colportage sprake is van enkele rechten ten gunste van de consument. Dit is om te voorkomen dat mensen spijt krijgen van een impulsieve aankoop en om misleiding tegen te gaan.

Tip:

Zie ons artikel over de meest gebruikte verkooptrucs bij deur-aan-deur wervers. Kent u deze technieken? Dan zult u minder snel overgaan tot impulsieve aankopen. Bijkomend voordeel is dat je deze technieken ook in andere verkoop situaties gaat herkennen.

Wat zijn mijn rechten bij colportage?

rechten bij colportage

Bij colportage heb je als consument rechten.

De belangrijkste twee zijn:

 1. het recht op informatie.
 2. Het recht op bedenktijd.

Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende regels waar colporteurs rekening mee moeten houden. Maar laten we eerst kijken wat het recht op informatie inhoudt.

Het recht op informatie

Allereerst heeft u recht op informatie.

De verkoper dient volledig te zijn over wat het product kan en de prijs. Naast informatie over het product moet de verkoper ook duidelijk uitleggen wat er allemaal bij de transactie komt kijken. Zo heeft u het recht om te weten hoeveel bedenktijd u heeft (minstens 14 dagen) of waar u terecht kunt met klachten. Bovendien moet de verkoper deze informatie schriftelijk aan u kunnen geven.

Mag informatie via de mail ook?

Ja, mits u daar akkoord mee gaat. Beschikt u bij een aankoop over onvolledige informatie? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal 12 maanden.

Het recht op bedenktijd

Er zijn veel redenen om een aankoop ongedaan te willen maken. Iemand kan zich onder druk gezet voelen door de verkoper, of de echtgenoot van de consument blijkt het niet eens te zijn met de aankoop. Om spijt te voorkomen heeft de koper wettelijk het recht om de aankoop binnen 14 dagen ongedaan te maken. Bovendien is een opgaaf van reden niet verplicht.

De verkoper is altijd verplicht om bij colportage een formulier mee te geven waarmee de aankoop ongedaan kan worden gemaakt. Maar het schrijven van een brief of mail naar de  verkoper is ook voldoende.

Klik hieronder voor een voorbeeldbrief.

[accordions id=”432″]

tip:

Bewaar altijd goed schriftelijk of digitaal bewijs dat u de verkoper heeft laten weten dat u uw geld terug wilt. Hiermee kunt u later altijd mee aantonen en bewijzen dat u op tijd heeft laten weten van de aankoop af te zien. Dit kan later een hoop juridisch gedoe schelen, en dat soort dingen zijn nog veel vervelender dan colportage.

Het kan zijn dat de verkoper het recht op informatie heeft geschonden. Hiervan is sprake als:

 1. De verkoper u geen formulier heeft gegeven om de aankoop terug te draaien (of hij deed dit via een e-mail maar vroeg hiervoor geen toestemming).
 2. een colporteur heeft niks verteld over een eventuele opzeg termijn.
 3. De verkoper heeft niet uitgelegd hoe u uw geld kunt terug krijgen.

In dit geval wordt uw bedenktijd verlengt tot maximaal 12 maanden. Wanneer de verkoper u later wel alle volledige informatie geeft gaat de bedenktijd van 14 dagen (opnieuw) in.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

Dat hangt af van het soort product of dienst.

Bij producten gaat de bedenktijd in wanneer u het product krijgt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat u de aankoop maakt. Dit is meestal wanneer u uw handtekening zet. Soms koop je een product met een dienst (zoals een nieuwe kraan met bijbehorende installatie). In dat geval gaat de bedenktijd in op het moment dat u het product geleverd krijgt.

Ook heeft u vaak nog steeds bedenktijd wanneer de dienst gelijk wordt ingezet. Voorbeelden hiervan zijn een mobiel- of energie abonnement. Wel kan de verkoper kosten in rekening brengen voor de dagen dat u gebruik heeft gemaakt van de dienst.

Let op: De verkoper had dit dan wel van te voren duidelijk gemaakt moeten hebben. Anders mag hij geen kosten bij u in rekening brengen.

[accordions id=”433″]

Wanneer krijg ik bij ongewenste colportage mijn geld terug?

Heeft u aangegeven van de verkoop af te zien? Dan is de colporteur verplicht vanaf dat moment u binnen 14 dagen terug te betalen. De colporteur mag wel wachten totdat u het product heeft terug gestuurd. Of tot het moment dat u heeft bewezen het product teruggestuurd te hebben.

Overige regels bij colportage

De colporteur is verplicht u een formulier te geven met alle relevante info. Deze informatie moet leesbaar en duidelijk zijn. Het typische formulier met ergens onderin hele kleine lettertjes die aangeven dat u geen losse krant koopt maar een abonnement, is dus niet de bedoeling. Deze informatie mag de colporteur digitaal aanbieden. In dit geval moet de koper daar eerst toestemming voor geven.

Colportage tijden

colportage tijden

Colportage tijden zijn niet wettelijk geregeld. Wel zijn bijna alle colporterende bedrijven aangesloten bij organisaties met gedragscodes. De bekendste is de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA).

Deze geeft de volgende regels:

 1. Colportage mag doordeweeks alleen tussen 09:00 en 21:00.
 2. Er mag zaterdag alleen tussen 10:00 en 20:00 gecolporteerd worden
 3. Colportage mag niet op zon- en feestdagen.
 4. Ook mag op 4 mei, 5 december en 24 december niet meer na 19:00 gecolporteerd worden.

Let op: Heeft de colporteur met een persoon de afspraak gemaakt om later terug te komen? Dan mag hij deze regels negeren.

Waar kun je klachten over colportage (buiten bovengenoemde tijden) het beste melden?

Deze kunnen het beste naar de Consuwijzer worden gestuurd. Gaat het om klachten over goede doelen die buiten deze tijden collecteren of fondsenwerven? Dan kun je het betreffende goede doel contacteren.

De politie raadt zelf aan om voor jezelf een bepaalde tijd af te spreken waarna je niet meer open doet. Waarbij de bovengenoemde colportage tijden aangeraden worden. Omdat ouderen een iets hoger risico lopen slachtoffer te worden van babbeltrucs wordt aangeraden niet meer open te doen wanneer het donker is.

Voor mensen die net een kind hebben en ’s avonds niet willen dat er wordt aangebeld omdat de baby net slaapt, is er de ‘baby-slaapt-sticker’. Hiermee laat u op een nette manier weten dat colporteurs en/of verkopers ’s avonds niet meer hoeven aan te bellen.

baby slaapt sticker

Wat zijn de regels met collectes aan de deur?

Collecteren valt niet onder colportage. Wel zijn er ook regels voor collectes. De meeste regels hiervoor zijn niet wettelijk, maar door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geregeld. Bijna alle grote Nederlandse goede doelen zijn hierbij ingeschreven. Goede doelen die willen collecteren moeten voldoen aan de CBF-normen

Allereerst is voor collecteren een vergunning nodig wanneer de gemeente dat in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) heeft opgenomen. Dit is in bijna alle gemeentes zo, maar er zijn enkele uitzonderingen. Een vergunning is alleen nodig als er sprake is van collecteren in het openbaar. Voor collecteren in een gesloten ruimte is geen vergunning nodig. Een voorbeeld hiervan is een inzamelingsactie voor goede doelen op school.

Een collectant moet altijd te identificeren zijn en moet zijn vergunning (of kopie daarvan) kunnen laten zien. De collectebus van de collectant moet verzegeld en gesloten zijn.

Daarnaast mag elk doel alleen in zijn eigen collecteweek lopen. Het collecterooster is te vinden op de website van het CBF. Vaak maken goede doelen van te voren duidelijk dat er gecollecteerd wordt. Dit gaat via televisie reclames, advertenties in kranten en posters.

Wat zijn de regels omtrent donateur werving aan de deur?

Er zijn veel overkoepelende instanties die gedragscodes hebben opgesteld voor fondsenwervers. Een van bekendste instanties is de Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN). Wervers die voor hierbij aangesloten salesbureaus werken moeten zich o.a. aan regels houden die vergelijkbaar zijn met die van colporteurs. Zo moeten zij ook eerlijk zijn en mogen niet intimiderend of opdringerig overkomen.

Daarnaast zijn zij verplicht om zich te kunnen legitimeren en dienen een badge bij zich te hebben met de naam van de opdrachtgever daar op. Bovendien kan een afgesloten donateurschap op elk moment beëindigt worden, wervers zijn verplicht u een formulier te geven met alle benodigde informatie om van het lidmaatschap af te komen. De volledige gedragscode van de DDDN is hier te lezen.

Niet alle salesbureaus die voor goede doelen werken zijn hierbij aangesloten. Maar er zijn meerdere organisaties zoals de Data Driven Marketing Association, Instituut Fondsenwerving of de Vereniging Fondsen in Nederland.

Tip:

Bij lidmaatschappen voor goede doelen heeft u ook altijd de mogelijkheid om een afgeschreven bedrag terug te laten storten. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u wel lid wilt blijven van het goede doel maar het geld deze maand niet kunt missen. Sommige goede doelen schrijven u wel automatisch uit wanneer bedragen te vaak worden terug geboekt. U kunt dit doen via internet bankieren.

Wat kan ik tegen colportage doen?

Toevallig verkoopt deze website ook anti verkoop stickers. Klik op een van onderstaande stickers voor meer informatie.